Lade Veranstaltungen

Roky jsme byli svědky ničivého dopadu evropského migračního systému na lidské životy: nelidských podmínek v táborech v Egejském moři, smrtí ve Středozemním moři, násilí státních složek na evropských hranicích.
Tábor Moria nebyl jen přeplněný a nebezpečný tábor – byl to také klíčový prvek brutální migrační politiky EU. Stal se symbolem toho, jak Evropa zachází s lidmi na útěku. Požár v Morii byl strašný, ale předvídatelný. Utrpení lidí, kteří mu unikli, je již nyní těžko snesitelné a bude se nadále zhoršovat, pokud nezasáhneme. Proto vyzýváme národní vlády, aby okamžitě jednali. Požadujeme okamžitou evakuaci všech uprchlíků z řeckých ostrovů a jejich komunální přijetí napříč Evropou. Obnovení Morie by bylo zásadní chybou, jelikož systém táborů na hranicích EU prohlubuje humanitární krizi, a proto musí být ukončen. Existují i humánní způsoby, jak problém řešit.
Evropská migrační politika nesmí být již nadále postavena na izolaci a odstrašování lidí, kteří hledají pomoc a útočiště. V táborech na evropských hranicích není možné získat azyl. Evropské vlády musí přijmout kroky, které vedou k ochraně uprchlíků, nikoliv jejich zadržování a vyčleňování. Společně chceme předložit vizi evropské migrační politiky, která stojí na solidárnosti měst a regionů, a jejímž klíčovým prvkem je úcta k lidským právům.
Stovky měst v Evropě vyjádřily ochotu pomoci lidem na útěku: zhruba 180 německých obcí se od roku 2018 vyhlásilo za bezpečná útočiště pro uprchlíky a desítky měst ve Španělsku, Francii, Švýcarsku, Nizozemí a Itálii daly najevo solidaritu s lidmi v táborech, které jsou ochotné přijmout. Signál evropských starostů a starostek vůči vedení EU je dále posílen vlnou solidarity ve formě bezpočtu občanských iniciativ a hnutí napříč kontinentem, které již roky prosazují změny v přístupu k uprchlíkům. Od minulého úterka se demonstrace žádající kompletní evakuaci táborů na řeckých ostrovech uskutečnily ve 45 německých obcích a dalších evropských městech jako Florencie nebo Malmö.
Máme kapacitu přijmout lidi v nouzi a chceme jim pomoci. Chybí pouze politická vůle. Vyzýváme evropské politiky a političky, aby situaci napravili.
I nadále budeme pokračovat v našich snahách o budování solidárních komunit a dosažení rovných práv pro všechny v Evropě. V nadcházejících dnech budeme demonstrovat pro okamžitou evakuaci uprchlíků do Evropy v Arnhemu, Haagu, Bruselu, Madridu, Berlíně, Birminghamu, Lisabonu, Malmö, Paříži, Utrechtu, Yorku, Helsinkách, Římě a dalších městech. Po celé Evropě nás spojuje společný cíl, který nás společně přivede do ulic, abychom vyslali jasnou zprávu: máme více než dost místa pro každého. Přidejte se k evropské solidaritě, které nestojí v cestě hranice.
V rámci celoevropského hnutí Europe Must Act požadujeme:
1. Okamžitou evakuaci všech táborů v Egejském moři.
2. Přijetí části uprchlíků Českou republikou.
3. Změnu migrační politiky EU.
4. Konec politiky hotspotů na evropských hranicích.
Celoevropská petice vyzývající k evakuaci tábora Morie a reformaci evropské migrační politiky: https://www.change.org/p/european-commission-fire-moria-camp-call-for-urgent-evacuation-and-radical-change-2?utm_source=share_petition&utm_medium=custom_url&recruited_by_id=ad898530-5d4c-11ea-9bd3-c5003960dc13

Výzva české vládě k relokaci rodin s dětmi z tábora Moria do ČR: https://www.petice.com/vyzva_vlad_k_relokaci_rodin_s_dtmi_z_tabora_moria_do_r

Beitrag teilen!

Nach oben